• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Помоћ у кући

Услуга се обезбеђује лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета који имају ограничене физичке или психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе, а немају чланове породице који би им у томе помогли.

Услугу реализују геронтодомаћице у складу са индивидуалним планом услуге, који формира пружалац Помоћи у кући у договору са корисником.
Помоћ у кући обухвата:

 • Помоћ при облачењу, свлачењу, умивању, прању косе, чешљању, купању као и пресвлачењу пелена,
 • Помоћ при одржавању хигијене постељине, одеће и обуће,
 • Пеглање одеће корисника,
 • Основно одржавање хигијене простора у којем борави корисник (дневни боравак, кухиња, купатило) што подразумева усисавање, брисање одговарајућим средством и апаратом без померања намештаја,
 • Чишћење прозора и врата врши се два пута годишње у договору са корисником,
 • Помоћ у загревању просторија корисницима који немају централно грејање (ложење ватре, изношење пепела),
 • Набавку намирница у продавници и на пијаци (не више од 5кг)
 • Обезбеђивање готових оброка, припремање лаких оброка и освежавајућих напитака као и помоћ при храњењу,
 • Кретање унутар и ван куће, набавку новина, књига и лекова,
 • Старање о плаћању рачуна,
 • Одвођење на лекарске прегледе уколико се временско трајање и термин прегледа уклапа са доласком геронтодомаћице,
 • Позивање регистрованих сервиса за пружање одговарајућих услуга (водоводне и ел. инсталације и сл.),
 • Физиотерапеутске услуге (лагане вежбе као припрема за даљу рехабилитацију, услужно вршење мерења нивоа шећера у крви и крвног притиска).

Потребна документација

 • Лична карта подносиоца/корисника и брачног друга на увид,
 • Картица здравственог осигурања на увид,
 • Налаз лекара о здравственом стању и преписаној терапији,
 • Уверење РФ ПИО о оствареном праву на пензију (РФ ПИО – Филијала Апатин, Анекс Блока V), односно потврда о висини примања за запослене,
 • Уверење РФ ПИО о оствареном праву на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица (РФ ПИО – Филијала Апатин, Анекс Блока V),
 • Уверење о приходима за које се плаћа порез из места рођења и места становања (Пореска управа – Филијала Апатин, Српских Владара 29),
 • Уверење геодетске управе о поседовању или непоседовању непокретне имовине из места рођења и места становања (Служба за катастар непокретности Апатин, Српских Владара 1),
 • Фотокопија уговора о доживотном издржавању (уколико је уговор склопљен).

Brošura – Pomoć u kući

 

Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге