• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

Организација

Организациона структура Центра за социјални рад Апатин утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и ситематизацији послова и радних задатака Центра за социјални рад Апатин. Унутрашњу организацију Центра чине: директор, организационе јединице Центра-службе и саветодавна, стална и повремена тела.

Организационе јединице Центра за социјални рад Апатин су:

Служба за непосредну заштиту корисника

У оквиру ове Службе организовани су следећи послови:
• Управно-правни послови и послови пријема;
• Послови социјалног рада
• Послови планирања и развоја
• Послови Тима за хитне интервенције
• Финансијско-књиговодствени послови
• Технички послови

Служба за пружање локалних услуга социјалне заштите

Ради разматрања стручних и других питања из оквира рада и пословања Центра образују се саветодавна, стална и повремена тела:

• Стручни колегијум
• Стална комисија органа старатељства
• Стручни тим

Директор:
Николина Сучевић, мастер социјална радница, спец. медијације

Чланови Управног одбора:
1. Дејана Солаћ (председник)
2. Дијана Мачкић
3. Милан Матовић
4. Милка Баста
5. Небојша Ерић

Чланови надзорног одбора:
1. Тања Бачић (председник)
2. Филип Узелац
3. Дуња Кнежевић

За сва питања, жалбе, похвале и предлоге