• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Одрасли и остареле особе

Одрасла лица – од навршених 26 до навршених 65 година и лица старија од 65 година су корисници социјалне заштите када је њихово стање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других животних околности, а нарочито:

 • ако има телесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или тешкоће у комуникацији, и када се, услед друштвених или других препрека, сусреће с функционалним ограничењима у једној или више области живота;
 • ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва самозанемаривања,
  занемаривања, злостављања, експлоатације и насиља у породици;
 • ако се суочава с тешкоћама због поремећених односа у породици, зависности од алкохола,
  дрога или других опојних средстава или због других облика друштвено неприхватљивог понашања и других узрока;
 • ако је жртва трговине људима;
 • ако је страни држављанин и лице без држављанства у потреби за социјалном заштитом;
 • ако има потребе за домским смештајем и друге потребе за коришћењем социјалне заштите.
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге