• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

Процене у вези са вршењем родитељског права и поверавања детета у поступку развода брака

Осим стручне процене која се доноси на основу сагледавања целокупног контекста (социјалног, психолошког, педагошког, правног) у коме дете живи, задатак стручних радника ГЦСР-а је и да у што већој мери заштите децу и младе особе и да им пруже подршку у процесу развода или раздвајања родитеља, који је болан за све чланове породице, а највише за њих, али да истовремено обезбеде и њихову партиципацију у самом поступку.

Деца (изнад 10 година) и младе особе имају право да се изјасне са којим родитељем желе да живе након развода или прекида ванбрачне заједнице, да изразе своје ставове и мишљења о свим питањима која их се тичу, као и да буду упознати са поступком у целини, а поступак је следећи:

  • уколико један од партнера донесе одлуку да жели да прекине заједницу, брачну или ванбрачну, подноси тужбу надлежном суду (ако се оба партнера договоре о разводу и свим битним питањима везаним дете/децу, подносе споразумни предлог),
  • надлежни суд шаље захтев месно надлежном центру за социјални рад, који онда процењује подобност родитеља и да ли је евентуални договор родитеља у складу са најбољим интересима малолетне деце. У току дијагностичког поступка, стручни тим позива родитеље и обавља један или више разговора са њима, са децом, обавља теренску посету породици, тимске консултације, а затим свој налаз и мишљење шаље суду, који доноси одлуку, чиме се ангажовање стручног тима завршава,
  • уколико стручни тим процени да је у конкретном случају потребно даље праћење, у смислу превентивног или корективног надзора над вршењем родитељског права, или су потребе клијената такве да је даље ангажовање стручног тима неопходно, прави се план заштите и наставља рад са породицом.
Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге