• Naša adresa je
  • Svetozara Miletića 6,
    25260 Apatin
  • Pošaljite nam email
  • info@csrapatin.rs

Javni radovi za osobe sa invaliditetom

Objavljeno

Udruženje građana “Breza” iz Apatina u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Centrom za socijalni rad Apatin i lokalnom samoupravom poslednjih pet godina organizuje javne radove za osobe sa invaliditetom. Naziv javnog rada je „Izrada keramičkih suvenira u Dnevnom boravku“.

8 osoba sa invaliditetom sa evidencije NSZ Apatin u okviru javnog rada koji traje 4 meseca izrađuje suvenire od keramike i za taj rad dobijaju materijalnu nadoknadu.

Poslednjih godina u Srbiji dolazi do revitalizacije starih zanata. Pored očuvanja tradicionalnih veština postoji i realna mogućnost da se bavljenjem njima doprinese egzistencijalnom opstanku porodice. Na taj način, izrada etno suvenira postaje predmet interesovanja nezaposlenih osoba među kojima je i veliki broj osoba sa invaliditetom, koje u manjim mestima obično nemaju mogućnosti da se obučavaju za ove vrste poslova.

U Apatinu živi oko 60 osoba sa invaliditetom koje su nezaposlene. Realizacijom javnog rada se omogućava zaposlenje za 8 OSI koje će nakon završetka moći samostalno da se bave izradom suvenira i na taj način ostvaruju materijalnu dobit za sebe i svoje porodice.

Javni radovi naročito su značajni za osobe sa invaliditetom, kao jednu od ranjivih grupa na tržištu rada, jer dobijaju priliku da se zaposle, uključuju se u zajednicu, što istovremeno doprinosi smanjenju diskriminacije pripadnika ove populacije i senzibilizaciji javnosti o potrebi njihovog radnog angažovanja.

Javni radovi su primer dobre prakse i saradnje vladinog i nevladinog sektora sa ciljem poboljšanja kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

 

 

Oformljen aktiv direktora CSR Zapadnobačkog okruga

U organizaciji CSR Apatin, održan je sastanak i oformljen aktiv direktora Centara za socijalni [...]

Obeležen dan starih osoba

U životima naših korisnika mi smo svakog dana. Ali postoji i jedan poseban dan, dan kada želimo [...]
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge