• Naša adresa je
 • Svetozara Miletića 6,
  25260 Apatin
 • Pošaljite nam email
 • info@csrapatin.rs

Uverenje organa starateljstva da majka ili otac neposredno brine o detetu

Pravo na roditeljski dodatak ima majka nakon porođaja, ali i otac deteta ako ispunjava sve uslove, a majka nije živa, napustila je dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da se brine o detetu.

U postupku ostvarivanja prava na roditeljski dodatak kod Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda neophodno je priložiti Uverenje Gradskog centra da podnosilac zahteva, za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak: neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i da nije lišen/a roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Potrebna dokumentacija:

 • fotokopija lične karte samo za majku ili oca deteta,
 • fotokopija IMKR za svu decu,
 • fotokopije prijave prebivališta za svu decu,
 • uverenje iz nadležnog osnovnog suda kojim se utvrđuje da majka ili otac nije lišena/lišen roditeljskog prava,
 • presudu o vršenju roditeljskog prava (razvod braka/vanbračna zajednica),
 • IMKU za majku, Rešenje Komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke, Rešenje o lišavanju poslovne sposobnosti majke ili Potvrdu nadležne ustanove o izdržavanju kazne zatvora za majku.
Sva Prava i usluge
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge