• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Уверење органа старатељства да мајка или отац непосредно брине о детету

Право на родитељски додатак има мајка након порођаја, али и отац детета ако испуњава све услове, а мајка није жива, напустила је дете или је из објективних разлога спречена да се брине о детету.

У поступку остваривања права на родитељски додатак код Секретаријата за социјалну заштиту града Београда неопходно је приложити Уверење Градског центра да подносилац захтева, за остваривање права на родитељски додатак: непосредно брине о детету за које подноси захтев, да деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и да није лишен/а родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Потребна документација:

 • фотокопија личне карте само за мајку или оца детета,
 • фотокопија ИМКР за сву децу,
 • фотокопије пријаве пребивалишта за сву децу,
 • уверење из надлежног основног суда којим се утврђује да мајка или отац није лишена/лишен родитељског права,
 • пресуду о вршењу родитељског права (развод брака/ванбрачна заједница),
 • ИМКУ за мајку, Решење Комисије надлежног здравственог органа о тежој болести мајке, Решење о лишавању пословне способности мајке или Потврду надлежне установе о издржавању казне затвора за мајку.
Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге