• Naša adresa je
 • Svetozara Miletića 6,
  25260 Apatin
 • Pošaljite nam email
 • info@csrapatin.rs

Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

Usluga socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima organizuje se i sprovodi u tri objekta locirana u Apatini i to u dva objekta P+1 locirana u ul. Dr. Mladena Stojanovića br. 25 u kojima je na raspolaganju 10 garsonjera, 2 dvosobna stana, dva dnevna boravka i vešeraj, i jednom prizemnom objektu lociranom u ul. Miloša Obilića br. 95 u kome je na raspolaganju 21 prostorija, 5 kupatila, 5 zajedničkih prostorija namenjenih za održavanje lične higijene i higijene stana.

Svrha ove usluge je trajnije zbrinjavanje pojedinca ili porodice kroz obezbeđivanje
stambenog prostora za kvalitetniji život, bezbednog okruženja i stručne pomoći
i podrške koja ima za cilj da doprinese njegovom osamostaljivanju, radnoj aktivaciji
i samostalnosti u rešavanju životnih problema i teškoća u kojima su našao .

Pravo na socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima ostvaruju pojedinci iz porodice ako ispunjavaju i jedan od sledećih uslova:

 • Ako su stare osobame koje nemaju porodičnu podršku ili je ona nedovoljna;
 • Ako su punoletne osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama koje nemaju porodično staranje;
 • Ako su mlade osobe, bez roditeljskog staranja, koje napuštaju ustanove socijalne zaštite ili hraniteljske porodice i kojima nije obezbeđeno stanovanje uz podršku radi osamostaljivanja;
 • Ako su samohrani roditeljima sa decom koji nemaju stalna mesečna primanja i nisu stambeno obezbeđeni.

Pored navedenog, da bi se stekli uslovi za priznavanje prava na ovu uslugu pojedinac ili porodica treba da je u takvom statusu da ne poseduje stan ili porodičnu stambenu zgradu u vlasništvu ili suvlasništvu, i da je takvog materijalnog statusa da ne može da reši svoje stambeno pitanje po drugom osnovu, odnosno da nema sredstava da zakupi stan, nema mesečna primanja iznad minimalne zarade i sl.

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev,
 • Lične karte za sve članove domaćinstva na uvid,
 • Prijave prebivališta za maloletnu decu (Policijska stanica Apatin, Srpskih Vladara 34),
 • Izvod iz matične knjige rođenih za sve članove,
 • Uverenje o državljanstvu za punoletne članove porodice koji su rođeni van teritorije Republike Srbije,
 • Potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da lica nisu korisnici penzije (RF PIO – Filijala Apatin, Aneks Bloka V),
 • Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene radno sposobne članove porodice, (NSZ Apatin, Petra Drapšina 2a),
 • Uverenje za decu koja se nalaze na redovnom školovanju ili profesionalnom osposobljavanju i
 • Uverenje o prihodima za koje se plaća porez iz mesta rođenja i mesta stanovanja (Poreska uprava – Filijala Apatin, Srpskih Vladara 29).
Sva Prava i usluge
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge