• Naša adresa je
  • Svetozara Miletića 6,
    25260 Apatin
  • Pošaljite nam email
  • info@csrapatin.rs

Savetovanje

Savetovanje je organizovani oblik pomoći pojedincu ili grupi usmeren ka ličnom napretku, ličnom odrastanju i razvoju.
Savetovanje je proces koji priprema pojedinca ili grupu za život i menjanje njegovih životnih uslova. Ono predstavlja površinsku i kratku psihoterapiju i sprovodi se u vidu davanja stručnih saveta (davanje uputstava, preporuke, sugestije..) osobama kojima je to potrebno. Savetodavne usluge koje se najčešće pružaju:

• informisanje o proceduri razvoda braka,
• kako saopštiti detetu/ci da se roditelji razdvoje,
• kako unaprediti roditeljsku saradnju tokom i nakon razvoda braka,
• upoznavanje sa pravima/postupcima u slučajevima nasilja u porodici.

Sva Prava i usluge
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge