• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

Саветовање

Саветовање је организовани облик помоћи појединцу или групи усмерен ка личном напретку, личном одрастању и развоју.
Саветовање је процес који припрема појединца или групу за живот и мењање његових животних услова. Оно представља површинску и кратку психотерапију и спроводи се у виду давања стручних савета (давање упутстава, препоруке, сугестије..) особама којима је то потребно. Саветодавне услуге које се најчешће пружају:

• информисање о процедури развода брака,
• како саопштити детету/ци да се родитељи раздвоје,
• како унапредити родитељску сарадњу током и након развода брака,
• упознавање са правима/поступцима у случајевима насиља у породици.

Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге