• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Право на привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица имају:

 • Лица која су се услед друштвено негативних навика или због неадекватног понашања нашла у стању неодложне социјалне потребе,
 • Егзистенцијално угрожена лица са ограниченим способностима за кретање, комуникацију, без личних докумената, дезоријентисани, не знају идентификационе податке о себи,
 • Лица која немају решено стамбено питање у Београду, затечена без средстава за основне животне потребе,
 • Лица која су у стању егзистенцијалне угрожености услед елементарних непогода и
 • Лица којима је из других разлога неопходан привремени смештај.

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица обезбеђује привремено збрињавање у виду смештаја и исхране, здравствену заштиту и културно-забавне активности, док се не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже шест месеци.

Право на привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу за децу и младе имају:

 • Деца и млади који су напуштена од родитеља или старатеља,
 • Злостављана и занемаривана деца и млади и
 • Деца и млади нађена у скитњи, просјачењу или другим случајевима у којима је хитно потребан привремени смештај.
Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге