• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

Помоћ у оспособљавању за рад

Подразумева помоћ деци и омладини и одраслим особама са посебним потребама које се, према психофизичким способностима и годинама живота, могу оспособити за рад, а то право не могу да остваре по другом правном основу.

Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге