• Naša adresa je
 • Svetozara Miletića 6,
  25260 Apatin
 • Pošaljite nam email
 • info@csrapatin.rs

Pomoć u kući

Usluga se obezbeđuje licima koja usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta koji imaju ograničene fizičke ili psihičke sposobnosti da zadovolje svakodnevne osnovne lične i životne potrebe, a nemaju članove porodice koji bi im u tome pomogli.

Uslugu realizuju gerontodomaćice u skladu sa individualnim planom usluge, koji formira pružalac Pomoći u kući u dogovoru sa korisnikom.
Pomoć u kući obuhvata:

 • Pomoć pri oblačenju, svlačenju, umivanju, pranju kose, češljanju, kupanju kao i presvlačenju pelena,
 • Pomoć pri održavanju higijene posteljine, odeće i obuće,
 • Peglanje odeće korisnika,
 • Osnovno održavanje higijene prostora u kojem boravi korisnik (dnevni boravak, kuhinja, kupatilo) što podrazumeva usisavanje, brisanje odgovarajućim sredstvom i aparatom bez pomeranja nameštaja,
 • Čišćenje prozora i vrata vrši se dva puta godišnje u dogovoru sa korisnikom,
 • Pomoć u zagrevanju prostorija korisnicima koji nemaju centralno grejanje (loženje vatre, iznošenje pepela),
 • Nabavku namirnica u prodavnici i na pijaci (ne više od 5kg)
 • Obezbeđivanje gotovih obroka, pripremanje lakih obroka i osvežavajućih napitaka kao i pomoć pri hranjenju,
 • Kretanje unutar i van kuće, nabavku novina, knjiga i lekova,
 • Staranje o plaćanju računa,
 • Odvođenje na lekarske preglede ukoliko se vremensko trajanje i termin pregleda uklapa sa dolaskom gerontodomaćice,
 • Pozivanje registrovanih servisa za pružanje odgovarajućih usluga (vodovodne i el. instalacije i sl.),
 • Fizioterapeutske usluge (lagane vežbe kao priprema za dalju rehabilitaciju, uslužno vršenje merenja nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska).

Potrebna dokumentacija

 • Lična karta podnosioca/korisnika i bračnog druga na uvid,
 • Kartica zdravstvenog osiguranja na uvid,
 • Nalaz lekara o zdravstvenom stanju i prepisanoj terapiji,
 • Uverenje RF PIO o ostvarenom pravu na penziju (RF PIO – Filijala Apatin, Aneks Bloka V), odnosno potvrda o visini primanja za zaposlene,
 • Uverenje RF PIO o ostvarenom pravu na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica (RF PIO – Filijala Apatin, Aneks Bloka V),
 • Uverenje o prihodima za koje se plaća porez iz mesta rođenja i mesta stanovanja (Poreska uprava – Filijala Apatin, Srpskih Vladara 29),
 • Uverenje geodetske uprave o posedovanju ili neposedovanju nepokretne imovine iz mesta rođenja i mesta stanovanja (Služba za katastar nepokretnosti Apatin, Srpskih Vladara 1),
 • Fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju (ukoliko je ugovor sklopljen).

Brošura – Pomoć u kući

 

Sva Prava i usluge
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge