• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

Појачан надзор органа старатељства

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора органа старатељства, центар за социјални рад спроводи васпитну меру. Стручни тим надлежног центра саставља план и програм реализације васпитне мере и редовно, најмање једном у шест месеци, обавештава суд о реализацији мере.
Реализација мере обавља се кроз информативне и саветодавне разговоре са малолетником/цом и родитељима, посете породици. Уколико у оквиру васпитне мере постоји посебна обавеза, стручни тим сарађује са другим институцијама – школом, Институтом за ментално здравље, и др. У зависности од тока реализације, центар за социјални рад може да предложи суду обуставу васпитне мере.

Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге