• Naša adresa je
  • Svetozara Miletića 6,
    25260 Apatin
  • Pošaljite nam email
  • info@csrapatin.rs

Određivanje ličnog imena deteta

Roditelji deteta u obavezi su da najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja, detetu odrede lično ime i to prijave matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih.

Ukoliko oni ne izvrše svoju obavezu u tom roku, kažnjavaju se novčanom kaznom, a činjenica rođenja deteta i lično ime deteta upisuju se u matičnu knjigu rođenih na osnovu rešenja koje donosi centar za socijalni rad.

Sva Prava i usluge
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge