• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

Одређивање личног имена детета

Родитељи детета у обавези су да најкасније у року од 30 дана од дана рођења, детету одреде лично име и то пријаве матичару ради уписа у матичну књигу рођених.

Уколико они не изврше своју обавезу у том року, кажњавају се новчаном казном, а чињеница рођења детета и лично име детета уписују се у матичну књигу рођених на основу решења које доноси центар за социјални рад.

Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге