• Naša adresa je
  • Svetozara Miletića 6,
    25260 Apatin
  • Pošaljite nam email
  • info@csrapatin.rs

Izdavanje uverenja da se lice ne nalazi na evidenciji korisnika

Uverenje da se lice ne nalazi na evidenciji korisnika izdaje centar za socijalni rad na čijoj teritoriji podnosilac zahteva ima prijavljeno prebivalište.
Zahtev se podnosi lično na obrascu koji se dobija u nadležnom centru za socijalni rad. Uz zahtev je potrebno priložiti ličnu kartu na uvid.

Sva Prava i usluge
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge