• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

Издавање уверења да се лице не налази на евиденцији корисника

Уверење да се лице не налази на евиденцији корисника издаје центар за социјални рад на чијој територији подносилац захтева има пријављено пребивалиште.
Захтев се подноси лично на обрасцу који се добија у надлежном центру за социјални рад. Уз захтев је потребно приложити личну карту на увид.

Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге