• Naša adresa je
 • Svetozara Miletića 6,
  25260 Apatin
 • Pošaljite nam email
 • info@csrapatin.rs

Dnevni boravak

Usluga je namenjena odraslim osobama sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama koji imaju potrebe za dnevnim nadzorom, podrškom i pomoći u održanju i razvijanju, odnosno očuvanju preostalih potencijala i sposobnosti korisnika uz stručnu pomoć koju im pruža služba Centra za socijalni rad Apatin.

Prioritet je na unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština, kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život, a roditeljima omogućilo slobodno vreme za bavljenje životnim i profesionalnim aktivnostima.

Sportsko-rekreativne aktivnosti se realizuju u prostoru OŠ „Žarko Zrenjanin“ i RC „Banja Junaković“  i doprinose razvijanju motorike celog tela, unapređenju zdravlja i lateralizaciji pokreta.

Radno-okupacione aktivnosti se sprovode i realizuju svakodnevno uz nadzor saradnika gde se primenjuju različite metode rada i primenjuju različita sredstva za rad kako bi se kod korisnika razvio i ojačao kognitivni razvoj i stvaralačke i motoričke veštine. Organizuju se kulturno-zabavni sadržaji koji omogućavaju korisnicima da prisustvuju i učestvuju u aktivnostima u lokalnoj zajednici, kao što su:

 • Prodajne izložbe
 • Izložbe radova korisnika (u saradnji sa OKC Apatin, galerija „Meander“)
 • Muzički festivali
 • Glumačke predstave korisnika

Preventivna zdravstvena zaštita

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev,
 • Lična karta na uvid,
 • Lična karta staratelja na uvid (ukoliko je lice pod starateljstvom)
 • Rešenje o stavljanju lica pod starateljstvo (ukoliko je lice pod starateljstvom),
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Kartica zdravstvenog osiguranja na uvid,
 • Medicinska dokumentacija,
 • Nalaz i mišljenje psihologa i
 • Mišljenje interresorne komisije.
Sva Prava i usluge
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge