• Наша адреса је
 • Светозара Милетића 6,
  25260 Апатин
 • Пошаљите нам емаил
 • info@csrapatin.rs

Дневни боравак

Услуга је намењена одраслим особама са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама који имају потребе за дневним надзором, подршком и помоћи у одржању и развијању, односно очувању преосталих потенцијала и способности корисника уз стручну помоћ коју им пружа служба Центра за социјални рад Апатин.

Приоритет је на унапређењу квалитета живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјaлних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот, а родитељима омогућило слободно време за бављење животним и професионалним активностима.

Спортско-рекреативне активности се реализују у простору ОШ „Жарко Зрењанин“ и РЦ „Бања Јунаковић“  и доприносе развијању моторике целог тела, унапређењу здравља и латерализацији покрета.

Радно-окупационе активности се спроводе и реализују свакодневно уз надзор сарадника где се примењују различите методе рада и примењују различита средства за рад како би се код корисника развио и ојачао когнитивни развој и стваралачке и моторичке вештине. Организују се културно-забавни садржаји који омогућавају корисницима да присуствују и учествују у активностима у локалној заједници, као што су:

 • Продајне изложбе
 • Изложбе радова корисника (у сарадњи са ОКЦ Апатин, галерија „Меандер“)
 • Музички фестивали
 • Глумачке представе корисника

Превентивна здравствена заштита

Потребна документација

 • Захтев,
 • Лична карта на увид,
 • Лична карта старатеља на увид (уколико је лице под старатељством)
 • Решење о стављању лица под старатељство (уколико је лице под старатељством),
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Картица здравственог осигурања на увид,
 • Медицинска документација,
 • Налаз и мишљење психолога и
 • Мишљење интерресорне комисије.
Сва Права и услуге
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге