• Naša adresa je
  • Svetozara Miletića 6,
    25260 Apatin
  • Pošaljite nam email
  • info@csrapatin.rs

Organizacija

Organizaciona struktura Centra za socijalni rad Apatin utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji poslova i radnih zadataka Centra za socijalni rad Apatin. Unutrašnju organizaciju Centra čine: direktor, organizacione jedinice Centra-službe i savetodavna, stalna i povremena tela.

Organizacione jedinice Centra za socijalni rad Apatin su:

Služba za neposrednu zaštitu korisnika

U okviru ove Službe organizovani su sledeći poslovi:
• Upravno-pravni poslovi i poslovi prijema;
• Poslovi socijalnog rada
• Poslovi planiranja i razvoja
• Poslovi Tima za hitne intervencije
• Finansijsko-knjigovodstveni poslovi
• Tehnički poslovi

Služba za pružanje lokalnih usluga socijalne zaštite

Radi razmatranja stručnih i drugih pitanja iz okvira rada i poslovanja Centra obrazuju se savetodavna, stalna i povremena tela:

• Stručni kolegijum
• Stalna komisija organa starateljstva
• Stručni tim

v.d. Direktora:
Nikolina Sučević, dipl. socijalna radnica, spec. medijacije

Članovi Upravnog odbora:
1. Milka Basta (predsednik)
2. Nebojša Erić
3. Branka Bajić
4. Dejana Radojičić
5. Vesna Krnjajić

Članovi nadzornog odbora:
1. Milan Laković (predsednik)
2. Radojka Radaković
3. Dunja Vukašinović

Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge