• Naša adresa je
  • Svetozara Miletića 6,
    25260 Apatin
  • Pošaljite nam email
  • info@csrapatin.rs

O nama

Centar za socijalni rad i zaštitu porodice i dece opštine Apatin osnovan je Odlukom SIZ-a za socijalnu zaštitu opštine Apatin i Odlukom SIZ-a za zaštitu dece opštine Apatin 21. februara 1990. godine pod nazivom Centar za socijalni rad i zaštitu porodice.

Odlukom o osnivanju Skupštine opštine Apatin od 17. marta 1992. godine osnovan je Centar za socijalni rad Apatin, skraćeni naziv CSR Apatin, koji i danas deluje i radi pod ovim imenom i koji je pravni sledbenik Centra za socijalni rad i zaštitu porodice.

Centar za socijalni rad Apatin pruža usluge iz domena socijalne zaštite korisnicima iz posebno osetljivih grupa, kao što su: deca bez roditelja, deca bez adekvatnog roditeljskog staranja, deca sa teškoćama u razvoju, deca i mladi sa problemima u ponašanju, odrasle osobe sa invaliditetom, stare i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve porodičnog nasilja, porodice pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih ličnih i porodičnih okolnosti nisu u stanju da zadovolje osnovne životne potrebe i prevaziđu životne teškoće bez pomoći šire društvene zajednice i institucija unutar sistema.

MISIJA

Profesionalno i u skladu sa načelima socijalne zaštite pomoći građanima da ostvare svoja prava iz oblasti socijalne zaštite i zadovolje osnovne životne potrebe.

Pružiti podršku i preduzimati zakonom predviđene mere sa ciljem rešavanja ličnih teškoća, porodičnih problema, prevazilaženja teškoća u vaspitanju dece, brizi o starim i nemoćnim i svim drugim korisnicima kojima je neophodna pomoć i podrška društva.

Aktivnim delovanjem u zajednici podsticati institucije, privredne subjekte, nevladine organizacije i pojedince na delovanje, a sve u cilju ostavrivanja ljudskih prava i dostizanja socijalne pravde za sve građane naše opštine.

VIZIJA

Moderna javna ustanova koja je dostigla najviše standarde kvaliteta usluga socijalne zaštite i svojim stručnim i tehničkim resursima uspešno odgovara na sve izazove iz oblasti delatnosti, a aktivnom ulogom u zajednici propagira opšte dobro i deluje u cilju smanjenja rizika za socijalnu isključenost posebno osetljivih grupa, siromaštvo, nasilje u porodici, diskriminaciju i uopšte nepovoljan položaj građana.

STATUT CSR APATIN

Preuzmite PDF

Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge