• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

О нама

Центар за социјални рад и заштиту породице и деце општине Апатин основан је Одлуком СИЗ-а за социјалну заштиту општине Апатин и Одлуком СИЗ-а за заштиту деце општине Апатин 21. фебруара 1990. године под називом Центар за социјални рад и заштиту породице.

Одлуком о оснивању Скупштине општине Апатин од 17. марта 1992. године основан је Центар за социјални рад Апатин, скраћени назив ЦСР Апатин, који и данас делује и ради под овим именом и који је правни следбеник Центра за социјални рад и заштиту породице.

Центар за социјални рад Апатин пружа услуге из домена социјалне заштите корисницима из посебно осетљивих група, као што су: деца без родитеља, деца без адекватног родитељског старања, деца са тешкоћама у развоју, деца и млади са проблемима у понашању, одрасле особе са инвалидитетом, старе и немоћне особе, особе лишене пословне способности, жртве породичног насиља, породице под ризиком, сиромашне и друге особе које због неповољних личних и породичних околности нису у стању да задовоље основне животне потребе и превазиђу животне тешкоће без помоћи шире друштвене заједнице и институција унутар система.

МИСИЈА

Професионално и у складу са начелима социјалне заштите помоћи грађанима да остваре своја права из области социјалне заштите и задовоље основне животне потребе.

Пружити подршку и предузимати законом предвиђене мере са циљем решавања личних тешкоћа, породичних проблема, превазилажења тешкоћа у васпитању деце, бризи о старим и немоћним и свим другим корисницима којима је неопходна помоћ и подршка друштва.

Активним деловањем у заједници подстицати институције, привредне субјекте, невладине организације и појединце на деловање, а све у циљу оставривања људских права и достизања социјалне правде за све грађане наше општине.

ВИЗИЈА

Модерна јавна установа која је достигла највише стандарде квалитета услуга социјалне заштите и својим стручним и техничким ресурсима успешно одговара на све изазове из области делатности, а активном улогом у заједници пропагира опште добро и делује у циљу смањења ризика за социјалну искљученост посебно осетљивих група, сиромаштво, насиље у породици, дискриминацију и уопште неповољан положај грађана.

СТАТУТ ЦСР АПАТИН

Преузмите ПДФ

За сва питања, жалбе, похвале и предлоге