• Naša adresa je
  • Svetozara Miletića 6,
    25260 Apatin
  • Pošaljite nam email
  • info@csrapatin.rs

Nove usluge Centra za socijalni rad Apatin

Objavljeno

Centar za socijalni rad Apatin, pored Savetovališta za sprečavanje nasilja u porodici, uz podršku lokalne samouprave, pokrenuo je još dve nove usluge. U pitanju su Klub za decu i mlade i Klub za hranitelje. Tim povodom u apatinskom Centru je održana konferencija za novinare, na kojoj se prisutnima obratila direktorka ove ustanove, Nikolina Sučević.

– Klub za decu i mlade  namenjen je deci uzrasta od 10 do 18 godina starosti kod kojih postoji ispoljenost negativnih obrazaca ponašanja ili postoji visok rizik od društveno neprihvatljivog ponašanja, i njihovim roditeljima. Radno vreme Kluba je ponedeljkom i četvrtkom od 15 do 17 sati.

Prema rečima direktorke CSR-a, današnjim roditeljima potrebna je podrška više nego ranije zbog kompleksnosti savremenog načina života.

– Kada nam je teško, kad imamo probleme u porodici, kad su uslovi života otežani, kad smo bolesni ili imamo minimalne prihode nije lako biti dobar roditelj i pružiti detetu sve što mu je potrebno. Tada podršku možemo dobiti od nekoga sa strane, a možemo je i dati jedni drugima. Klub je mesto okupaljanja, pružanja podrške i suočavanja sa svakodnevnim izazovima roditeljstva, ističe Nikolina Sučević.

Ova usluga je uvedena u funkciji jačanja i razvijanja socijalnih, psiholoških funkcija, znanja i veština kod dece i mladih, kako bi se u što većoj meri reintegrisali u prosocijalnu vršnjačku grupu, stekli uvid u problem i posledice sopstvenog ponašanja, povećali odgovornost i prevenirao recidiv, a uključuju direktni rad fokusiran na:

– psihološko savetovanje (individualno i grupno) i psihosocijalna podrška

– resocijalizaciju (aktivnosti u Klubu: psihosicijalne radionice, slobodne aktivnosti, kreativni sadržaji, vršnjačka podrška u učenju, edukativne radionice vršnjačkih volontera prevencije psihoaktivnih supstanci, polno prenosivih infekcija, HIV, zaštite reproduktivnog zdravlja mladih, druženje, edukativni filmovi….)

Kroz Klub se sprovode i vaspitni nalozi po Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica:

  1. Poravnanje sa oštećenim kako bi se naknadom štete, izvinjenjem, radom ili na drugi način otklonile, u celini ili delimično, štetne posledice dela
  2. Redovno pohađanje škole ili odlaženje na posao
  3. Uključivanje bez naknade u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja
  4. Podvrgavanje odgovarajućem ispitivanju ili odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga
  5. Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj ustanovi ili savetovalištu.

Prema rečina Nikoline Sučević, Klub za hranitelje namenjen je deci na hraniteljskom smeštaju i hraniteljima radi pružanja dodatne podrške, kao i za unapređenje rada hranitelja. Radno vreme kluba je utorkom i petkom od 15 do 17 sati.

– Klub hranitelja predstavlja jedan od vidova komplementarne podrške tradicionalnim uslugama socijalne zaštite. Ciljevi uvođenja ove usluge u Centar su jačanje uloge hranitelja kroz razvijanje njihovih znanja, stavova i veština, unapređenje kompetencija postojećih hranitelja i održavanje njihove motivacije za hraniteljstvo, zatim stvaranje funkcionalnog modela pružanja podrške, izgradnja partnerskog odnosa i podizanje nivoa kvaliteta saradnje sa hraniteljskim porodicam, podrška hraniteljskim porodicama kroz raznovrsne mere i aktivnosti kojima se obezbeđuju optimalni uslovi za razvoj deteta, podrška deci na porodičnom smeštaju i mladima u procesu osamostaljivanja. Ne smemo zaboraviti ni psihosocijalnu podršku deci na hraniteljstvu prilikom smeštanja i boravka, u periodu tranzicije, izlaska iz zaštitesve dok nisu bila u stanju da se sama suočavaju sa izazovima samostalnog života i podrška kao odgovor na potrebe mladih ometenih nesigurnim obrascima vezivanja, koji su imali potrebu da eksplorišu i modifikuju negativna iskustva kako bi stekli uspešnije modele izgradnje odnosa sa drugima, integrisanja prošlostrazvijanja samopoštovanja i uspešnog ulaska u svet odraslih, pojašnjava direktorka Centra za socijalni rad.

Ovim putem apelujemo na sve naše sugrađane da se jave i informišu o hraniteljstvu, jer na području opštine Apatin ima svega 9 hraniteljskih porodica, a potrebe za istima su mnogo veće.

Obeležen dan starih osoba

U životima naših korisnika mi smo svakog dana. Ali postoji i jedan poseban dan, dan kada želimo [...]

Održan radni sastanak u cilju pružanja kvalitetnijih usluga socijalne zaštite

U Apatinu je protekle nedelje održan radni sastanak predstavnika javnog i civilnog sektora sa [...]
Za sva pitanja, žalbe, pohvale i predloge