• Наша адреса је
  • Светозара Милетића 6,
    25260 Апатин
  • Пошаљите нам емаил
  • info@csrapatin.rs

Нове услуге Центра за социјални рад Апатин

Објављено

Центар за социјални рад Апатин, поред Саветовалишта за спречавање насиља у породици, уз подршку локалне самоуправе, покренуо је још две нове услуге. У питању су Клуб за децу и младе и Клуб за хранитеље. Тим поводом у апатинском Центру је одржана конференција за новинаре, на којој се присутнима обратила директорка ове установе, Николина Сучевић.

– Клуб за децу и младе  намењен је деци узраста од 10 до 18 година старости код којих постоји испољеност негатиvних образаца понашања или постоји висок ризик од друштвено неприхватљивог понашања, и њиховим родитељима. Радно време Клуба је понедељком и четвртком од 15 до 17 сати.

Према речима директорке ЦСР-а, данашњим родитељима потребна је подршка више него раније због комплексности савременог начина живота.

– Када нам је тешко, кад имамо проблеме у породици, кад су услови живота отежани, кад смо болесни или имамо минималне приходе није лако бити добар родитељ и пружити детету све што му је потребно. Тада подршку можемо добити од некога са стране, а можемо је и дати једни другима. Клуб је место окупаљања, пружања подршке и суочавања са свакодневним изазовима родитељства, истиче Николина Сучевић.

Ова услуга је уведена у функцији јачања и развијања социјалних, психолошких функција, знања и вештина код деце и младих, како би се у што већој мери реинтегрисали у просоцијалну вршњачку групу, стекли увид у проблем и последице сопственог понашања, повећали одговорност и превенирао рецидив, а укључују директни рад фокусиран на:

– психолошко саветовање (индивидуално и групно) и психосоцијална подршка

– ресоцијализацију (активности у Клубу: психосицијалне радионице, слободне активности, креативни садржаји, вршњачка подршка у учењу, едукативне радионице вршњачких волонтера превенције психоактивних супстанци, полно преносивих инфекција, ХИВ, заштите репродуктивног здравља младих, дружење, едукативни филмови….)

Кроз Клуб се спроводе и васпитни налози по Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица:

  1. Поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела
  2. Редовно похађање школе или одлажење на посао
  3. Укључивање без накнаде у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја
  4. Подвргавање одговарајућем испитивању или одвикавању од зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога
  5. Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој установи или саветовалишту.

Према речина Николине Сучевић, Клуб за хранитеље намењен је деци на хранитељском смештају и хранитељима ради пружања додатне подршке, као и за унапређење рада хранитеља. Радно време клуба је уторком и петком од 15 до 17 сати.

– Клуб хранитеља представља један од видова комплементарне подршке традиционалним услугама социјалне заштите. Циљеви увођења ове услуге у Центар су јачање улоге хранитеља кроз развијање њихових знања, ставова и вештина, унапређење компетенција постојећих хранитеља и одржавање њихове мотивације за хранитељство, затим стварање функционалног модела пружања подршке, изградња партнерског односа и подизање нивоа квалитета сарадње са хранитељским породицам, подршка хранитељским породицама кроз разноврсне мере и активности којима се обезбеђују оптимални услови за развој детета, подршка деци на породичном смештају и младима у процесу осамостаљивања. Не смемо заборавити ни психосоцијалну подршку деци на хранитељству приликом смештања и боравка, у периоду транзиције, изласка из заштитесве док нису била у стању да се сама суочавају са изазовима самосталног живота и подршка као одговор на потребе младих ометених несигурним обрасцима везивања, који су имали потребу да експлоришу и модификују негативна искуства како би стекли успешније моделе изградње односа са другима, интегрисања прошлостразвијања самопоштовања и успешног уласка у свет одраслих, појашњава директорка Центра за социјални рад.

Овим путем апелујемо на све наше суграђане да се јаве и информишу о хранитељству, јер на подручју општине Апатин има свега 9 хранитељских породица, а потребе за истима су много веће.

Обележен дан старих особа

У животима наших корисника ми смо сваког дана. Али постоји и један посебан дан, дан када желимо [...]

Одржан радни састанак у циљу пружања квалитетнијих услуга социјалне заштите

У Апатину је протекле недеље одржан радни састанак представника јавног и цивилног сектора са [...]
За сва питања, жалбе, похвале и предлоге